Klachtenformulier huisartsenpraktijk LemmerRijn

- Graag helemaal invullen -
______________________________________________________________________________________________

Uw gegevens (degene die de klacht indient)

______________________________________________________________________________________________

Gegevens van de patiënt (dit kan iemand anders zijn dan de indiener)

______________________________________________________________________________________________

Aard van de klacht

______________________________________________________________________________________________

Wij nemen na het invullen van dit formulier telefonisch of schriftelijk contact met u op.

De huisartsenpraktijk is aangesloten bij:
Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg
Postbus 8018
5601 KA Eindhoven
Telefoon:088-022910
info@skge.nl

Wilt u hulp bij het indienen van uw klacht? Bel dan met het Informatie en Klachtenbureau Gezondheidszorg
(IKG) in uw regio, telefoon: 0900-243 7070