Klachtenprocedure

Heeft u een klacht over onze praktijk?

Wij willen ons werk graag professioneel uitvoeren en vinden het belangrijk dat u ons vertrouwt. Natuurlijk is het mogelijk dat u geen goed gevoel heeft na contact met medewerkers van onze praktijk. Vindt u bijvoorbeeld dat u niet serieus bent genomen of u heeft de praktijk niet goed kunnen bereiken? Wij willen dat dan graag zo snel mogelijk weten, zodat wij dit met u kunnen bespreken en we ervan kunnen leren.

U kunt dit mondeling doen, of door een Klachtenformulier te vragen aan de praktijkassistente, deze in te vullen en weer in te leveren. U kunt ook het klachtenformulier invullen via de website. Onze onafhankelijke klachtenfunctionaris neemt uw klacht dan in behandeling. Zij kan u bellen als uw klacht nog niet helemaal duidelijk is. Wij streven ernaar om uw klacht uiterlijk binnen 30 dagen in behandeling te nemen en af te ronden. Daarna geven we telefonisch of via een afspraak een reactie op uw klacht.

Bent u daarna nog niet tevreden? Dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de onafhankelijke Klachtencommissie in onze regio, waarbij de huisartsenpraktijk is aangesloten.

De huisartsenpraktijk is aangesloten bij:
Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg
Postbus 8018
5601 KA Eindhoven
Telefoon:088-022910
info@skge.nl

Wilt u hulp bij het indienen van uw klacht? Bel dan met het Informatie en Klachtenbureau Gezondheidszorg
(IKG) in uw regio, telefoon: 0900-243 7070