Ouderenzorg

Ouderenzorg bij onze huisartsenpraktijk in Lemmer is goed geregeld

Nederland krijgt steeds meer ouderen. Dit geldt ook voor onze huisartsenpraktijk in Lemmer. Dit betekent in de praktijk dat de vraag naar zorg zal toenemen, want vroeg of laat krijgt u te maken met een of meerdere gezondheidsproblemen wanneer u ouder wordt. En daar is op zichzelf niets mis mee, want dit hoort bij het leven. Het is dus belangrijk dat wij in een vroeg stadium eventuele gezond- heidsproblemen bij u signaleren en ingrijpen, zodat we de gevolgen van een ziekte tot een minimum kunnen beperken. Om in onze huisartsenpraktijk in Lemmer een optimale en toegankelijke ouderenzorg te kunnen blijven bieden hebben wij ons team huisartsen uitgebreid met een verpleegkundig specialist (nurse practitioner) Ouderenzorg die in samenspraak met de artsen oudere patiënten intensief begeleid.

Verpleegkundig specialist Ouderenzorg

Om ook de komende jaren aan ouderen een optimale en toegankelijke ouderenzorg in Lemmer aan te kunnen bieden is ons team artsen uitgebreid met een verpleegkundig specialist Ouderenzorg. Haar dienst- verlening richt zich volledig op de intensieve begeleiding van oudere patiënten van Huisartsenpraktijk LemmerRijn. Mede dankzij deze intensieve begeleiding van onze  verpleegkundig specialist Ouderenzorg kunnen veranderingen in de gezondheidstoestand vaak al in een vroeg stadium worden gesignaleerd. Hierdoor kunnen de klachten van een ziekte worden beperkt.

Optimale en toegankelijke Ouderenzorg in Lemmer

Huisartsenpraktijk LemmerRijn is een gespecialiseerde groepspraktijk waarin drie huisartsen, een praktijkverpleegkundige, een verpleegkundig specialist en 4 assistentes werkzaam zijn. De gemeen- schappelijke missie van de medewerkers van huisartsenpraktijk LemmerRijn is, om aan haar patiënten een optimale en toegankelijke gezondheidszorg te bieden. Om dit waar te kunnen maken beschikken onze huisartsen over ruime behandel- en onderzoeksfaciliteiten en worden zij ondersteund door een ervaren verpleegkundig specialist voor het intensief begeleiden van oudere patiënten.

Voor meer informatie of een consult bij de huisarts of verpleegkundig specialist Ouderenzorg van huisartsenpraktijk LemmerRijn belt u tussen 08:00 - 17:00 telefoon 0514 - 56 49 00.