Praktijkfolder LemmerRijn

U kunt de praktijkfolder ook downloaden.

A. Koopmanstraat 3a
8531 HC Lemmer
Telefoon: 0514 - 56 49 00
email: info@lemmerrijn.eu

Openingstijden: 08:00 - 17:00 uur

Receptenlijn: 0514 - 53 34 36

Avond- nacht en weekenddienst:
Dokterswacht Friesland,
Telefoon 0900 - 112 71 12

Spoednummer: 0514 - 56 93 33 ( altijd bereikbaar overdag voor spoedgevallen, tussen 8 – 17 u )

Bellen met de huisartsenpraktijk

Op werkdagen is er altijd iemand aanwezig in de huisartsenpraktijk. Als u het nummer van de praktijk belt, krijgt u altijd de assistente aan de telefoon. Voor het maken van afspraken zijn vaste tijden waarop u kunt bellen. De telefoonlijnen worden veel gebruikt en kunnen dus wel eens bezet zijn. U helpt de assistente door het gesprek kort en duidelijk te houden.

De assistente

De assistente maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen.

Wanneer u belt om een afspraak te maken en het spreekuur zit vol, dan zal de assistente u vragen naar de aard van uw klacht. Als het echt dringend is, zal zij proberen toch nog dezelfde dag een afspraak voor u te maken. De assistente heeft genoeg ervaring en instructies van de arts om het spoedeisende karakter van uw vraag in te schatten.

Spreekuur huisartsenpraktijk LemmerRijn

Tussen 08.00 tot 10.00 uur en 13.00 en 15.00 uur

Welk spreekuur?

Elke ochtend en middag wordt er in de praktijk spreekuur gehouden. Normaal gesproken maakt u eerst een afspraak met de assistente en komt u naar dit spreekuur. Eenvoudige vragen kunnen vaak ook telefonisch beantwoord worden. U kunt dan gebruik maken van het telefonisch spreekuur en hoeft niet naar de praktijk te komen. Mocht u fysiek niet in staat zijn om naar het gewone spreekuur te komen dan kan de huisarts ook een huisbezoek afleggen. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Afspraak maken

Tussen 08.00 en 10.00 uur

Om uw en onze tijd zo efficiënt mogelijk in te kunnen delen, werken we alleen op afspraak. Er zijn vaste tijden waarop u kunt bellen voor het maken van een afspraak voor het spreekuur of voor het aanvragen van een huisbezoek.

Telefonisch spreekuur

Het telefonische spreekuur loopt ook via de assistente. Zij noteert uw vraag of klacht en vertelt u wanneer u daarover door de huisarts wordt teruggebeld.

EHBO

Bij spoedeisende klachten of verwondingen hoeft u niet eerst een afspraak te maken. U kunt dan direct naar de praktijk komen. Als u van tevoren even belt, kan de huisarts rekening houden met uw komst.

Huisbezoek

Aanvragen tussen 08.00 en 10.00 uur

Voor wie?
Het huisbezoek is bedoeld voor mensen die fysiek niet naar het gewone spreekuur kunnen komen. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent. Een huisbezoek moet u van te voren aanvragen bij de assistente. Zij maakt een afspraak voor u in de agenda van de huisarts. Voor het aanvragen van huisbezoeken gelden vaste tijden. Houdt u daar alstublieft rekening mee.

Liever in de praktijk
Als het maar enigszins mogelijk is om naar de praktijk te komen, kunt u dat toch beter doen. De behandelingsmogelijkheden in de praktijk zijn veel groter dan bij u thuis. Vaak zal de huisarts u beter en sneller kunnen helpen in de praktijk.

Recepten

Herhalingsrecepten
Een herhalingsrecept kunt u tegenwoordig rechtstreeks bij de apotheek aanvragen. Via de receptenlijn 0514 - 533436 wordt u doorverbonden met de bestellijn van apotheek de Waag. Het gaat om recepten die u al eerder van uw huisarts voorgeschreven heeft gekregen. Voor nieuwe recepten dient u eerst een afspraak te maken met uw huisarts.

Herhaalreceptformulier

Medicatie besteld voor 12.00 uur 's ochtends kan de volgende werkdag na 16.00 uur worden afgehaald bij de apotheek.

Bestellingen gedaan in het weekend kunnen maandag na 16.00 uur worden afgehaald bij de apotheek.

Andere recepten

Wanneer de huisarts u (nieuwe) medicijnen voorschrijft dan kunt u met het recept rechtstreeks naar de apotheek gaan, maar u kunt ook de assistente vragen het recept door te geven aan de apotheek. Dan liggen de medicijnen 's middags na 16.00 uur voor u klaar.

Assistentes

Als u belt voor een afspraak krijgt u een van de assistentes aan de telefoon. De assistente heeft ook haar eigen spreekuren: tussen 11.00 en 12.00 uur en tussen 14.00 en 16.00 uur kunt u bij haar terecht voor bloeddruk meten, oren uitspuiten, wratten behandelen, hechtingen verwijderen en eenvoudig bloedonderzoek. Mocht de huisarts tijdens het spreekuur vinden dat er urine- of bloedonderzoek moet plaats vinden, dan zal de assistente proberen dat direct te doen zodat u niet hoeft te wachten.

Praktijkondersteuner en Verpleegkundig Specialist

Onze praktijkondersteuner in LemmerRijn is Jaqueline Durieux. Marja Schuttenbelt is verpleegkundig specialist, De praktijkondersteuner en verpleegkundig specialist werken zelfstandig, maar vormen samen met de huisarts een team en zijn steeds in nauw overleg met elkaar. De praktijkondersteuner heeft o.a. als taak patiënten met een chronische aandoening zoals suikerziekte, hoge bloeddruk of COPD te begeleiden. De verpleegkundig specialist heeft als aandachtsgebied de ouderenzorg en de complexe diabeteszorg. Beiden hebben een eigen spreekuur en bezoeken ook patiënten thuis. Beiden nemen daarmee gedeeltelijk de taak van de huisarts over, maar doen dit gedegen en hebben hiervoor een speciale opleiding gevolgd. U kunt met de verpleegkundig specialist en/of de praktijkondersteuner in LemmerRijn een afspraak maken via een van de assistentes.

Spoedgevallen

In een echt levensbedreigende situatie kunt u het beste direct 112 bellen. De mensen achter het landelijke noodnummer kunnen direct alle benodigde hulpdiensten inschakelen, zoals de politie, de brandweer en de ambulance. Niet voor niets geldt: 112 - daar red je levens mee!

Huisartsenpraktijk LemmerRijn
Overdag op werkdagen
0514 - 569333

Avond / weekend
Dokterswacht Friesland
0900 - 112 71 12

Bij minder acute situaties belt u uw huisarts of na 17.00 uur, Dokterswacht Friesland. Het telefoonnummer van Dokterswacht Friesland is 0900 - 112 71 12.

Urineonderzoek

Vrouwen kunnen nog wel eens last hebben van een blaasontsteking. Als u pijn hebt bij het plassen of heel vaak moet plassen, dan is het verstandig om uw urine te laten onderzoeken. Zet uw urine voor 10.00 uur 's ochtends in het daarvoor bestemde kastje, dan kunt u tussen 13.00 uur en 14.00 uur bellen voor de uitslag. Zet wel duidelijk uw naam en geboortedatum op het potje.

Medische verklaring

Het komt steeds vaker voor dat allerlei instanties om “een briefje van de dokter” vragen. Deze verklaring mag uw eigen huisarts, op advies van de KNMG, niet afgeven, omdat uw eigen huisarts geen onafhankelijk oordeel kan geven. Mocht een vragende instantie toch medische informatie over u nodig hebben, dan kan de medisch adviseur van die instantie, uitsluitend met schriftelijke toestemming van u, informatie bij ons opvragen. In navolging van de Wet op Medische Privacy wordt zonder uw toestemming nooit informatie aan derden doorgegeven.