Praktijkverpleegkundige

Ervaren praktijkverpleegkundige voor patiënten met chronische aandoeningen

Huisartsenpraktijk LemmerRijn is een gespecialiseerde groepspraktijk waarin drie huisartsen, een praktijkverpleegkundige, een verpleegkundig specialist en vier assistentes werkzaam zijn. De gemeen- schappelijke missie van de medewerkers van huisartsenpraktijk LemmerRijn is, om aan haar patiënten een optimale en toegankelijke gezondheidszorg te bieden. Om dit waar te kunnen maken beschikken de huisartsen van huisartsenpraktijk LemmerRijn over ruime behandel- en onderzoeksfaciliteiten en worden zij ondersteund door een ervaren en gespecialiseerde praktijkverpleegkundige voor het intensief begeleiden van patiënten met een chronische aandoening.

Onze praktijkverpleegkundige maakt deel uit van het huisartsenteam

De praktijkverpleegkundige van huisartsenpraktijk LemmerRijn werkt nauw samen met de gespe- cialiseerde huisartsen van onze huisartsenpraktijk in Lemmer. Zij maakt als praktijkverpleegkundige deel uit van het team huisartsen, omdat zij zich met haar dienstverlening volledig richt op de begeleiding van patiënten met een chronische aandoening. Onder een chronische aandoening verstaan wij ziektes als COPD, hoge bloeddruk en suikerziekte. Mede dankzij de intensieve begeleiding van onze praktijk- verpleegkundige kunnen de beperkingen die het gevolg zijn van een chronische ziekte sterk worden te- ruggebracht.

Wisselwerking patiënt praktijkverpleegkundige is belangrijk

Om de hinder die het gevolg is van een chronische ziekte zo veel mogelijk te kunnen beperken is een intensieve begeleiding vereist. Om deze reden heeft het huisartsenteam van huisartsenpraktijk LemmerRijn er voor gekozen om de zorg en begeleiding onder te brengen bij een ervaren en gespe- cialiseerde praktijkverpleegkundige. Op deze wijze kunnen wij een optimale gezondheidszorg garanderen aan onze patiënten. De praktijk wijst uit dat patiënten veel baat hebben bij de intensieve begeleiding van onze praktijkverpleegkundige.

Voor het maken van een afspraak voor het spreekuur van de praktijkverpleegkundige belt u een van onze assistentes tussen 08:00 - 17:00 telefoon 0514 - 56 49 00.